ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.นาป่า

 

     
  นายชำนาญ  สีฆ้อง   
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า   
     
 
นายจำรัส คงมงคล     นางบังอร ทองศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
     
   
  นายจำรัส  กลมกอม  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า  
 
     
 
นายอดิเรก วรฉายสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
 
น.ส.สกุลยา  วุฒิกนกธำรง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า

 
ผู้บริหาร

สมาชิกสภา อบต.น่าป่า
โครงสร้าง อบต.Copyright © 2012 All Rights Reserved.