ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สำนักปลัด อบต.นาป่า

 

     

นายทักษิณ  รักอยู่

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาป่า
       
               
งานบริหารทั่วไป
งานนโยบายและแผน
 
งานกฏหมายและคดี
งานส่งเสริมการเกษตร
 
งานบรรเทาสาธารณภัย
 
               
นางชาลิสา  ดำรงแดน    
นักจัดการงานทั่วไป   นักทรัพยากรบุคคล

 

 

นางพัชรินทร์  ต่างใจ
ผช.จนท.วิเคราะห์ ฯ

 

 

 
นิติกร

 

 

นายปรีชา  ขุนอินทร์
ผช.นวก.การเกษตร ฯ

 

 

นายชูศักดิ์  กระเศียร
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

 

นายคำป้าย  ทองซ้อน    
ภารโรง   พนักงานขับรถยนต์

 

         
นายวีรพงษ์  ภูมิภูเขียว
ผช.นักป้องกัน ฯ

 

 

นางปนัดดา  ชนะชารี   นายพงศวีร์  สุขเกษม
ผช.จพง.ธุรการ   ผช.จพง.ธุรการ 

 

           
 

 

      

 นายสมยศ คลังเงิน   นายวินัส สอนมาลา
 คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป
 
นายสุข  ศรีจันทร์ นายจักรเพชร  เบ้าหล่อเพชร น.ส.มนฤดี สังข์ทอง
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

 

             
นางยินดี  พรหมบุญ นายอดุลย์  ถิ่นน้ำใส
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

 

             

 
โครงสร้างส่วนราชการ

กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.