ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองคลัง

 

       
    นางมยุรา พิมรัตน์    
    ผู้อำนวยการกองคลัง    
   
นางอรอนงค์  ยุงทอง   นางสาวเพชรชมพู เกษริด   นางสาวชมภู่  สอาดเมือง
นวก.คลังชำนาญการ   นวก.จัดเก็บรายได้ชำนาญการ   นวก.พัสดุชำนาญการ
         
       
นางยุพิน    หันธนู  
นางสาวณัฐนันท์   พงศ์ไตรปิฎก
   
นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ   ผช.นวก.คลัง    
         
     
นายไพบูลย์  รัตน์วรวงศ์   นางสาวชลธิชา  วันทำ   นายณพดล คงยาดี 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   ผช.จพง.ธุรการ   ผช.จพง.พัสดุ
         
   
นางนงลักษณ์ สีฆ้อง   นางสมบุญ คำพาณิชย์   นายจรูญ อินทร์ป่าน
ผช.นวก.การเงินและบัญชี   คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป
         
       
    น.ส.กชกร สินวงค์    
    คนงานทั่วไป    

 
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด อบต.นาป่า
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.