ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองช่าง

 

           
     นายวรการ ไกรเมฆ      
     ผู้อำนวยการกองช่าง      
 

 

งานก่อสร้าง
 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
   
           
         
   นายชาญชัย  หันธนู    นางศิโรรัตน์ พรมแก้ว    
 นายช่างโยธา วิศวกรโยธาชำนาญการ    ผช.นายช่างเขียนแบบ    
           
           
 นายนิกร  เสือดี            
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา           
           
   
งานสาธารณูปโภคและผังเมือง
 
     
           
           
   นางกฤษณา วรรณแก้ว     นายจิระภาคย์ อธินนท์ธนาเลิศ     
   ผช.จพง.ธุรการ     ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      
           
           
   นายคำอ้าย  ทองซ้อน    นายสมทบ  อินทร์ผล       
  พนักงานผลิตน้ำประปา    พนักงานผลิตน้ำประปา       
           
           
 นายพรชัย สวนหอม   นายธานี ขอเอื้อนกลาง นายชุติพงศ์ ทองมา   นายปิยะ ไฉลภูมิ นายรัตนพัฒน์ สินมะณี   
 คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  
           

 
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด อบต.นาป่า
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (164707)

 รับโอนย้ายนายช่างรึป่าวครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสมชาย หาญรักษ์ (somchaihanrak-at-Gmail-dot-COM)วันที่ตอบ 2017-11-28 15:12:10 IP : 110.77.210.70[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.