ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ร้องเรียนร้องทุกข์


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดร้องเรียน-ร้องทุกข์
[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (163735)

                                                                                                                                                               วันที่ 16 ธันวาคม 2558

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง  การเก็บขยะ

              เนื่องด้วยประชาชนในซอยเฉลียงลับใต้ 11(ประชาสร้างสรรค์)ได้รับความเดือดร้อน  ไม่ได้รับบริการสาธารณะเท่าที่ควรจะเป็น

ในการบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ตามอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.ศ.  2537    ตามมาตรา  67 (2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าไม่มีการเอาถังขยะมาไว้ในซอยในการบริการสาธารณะ จนบางบ้านต้องขอไปเอง

 แต่การที่เอาถังขยะมาไว้ให้ที่บ้านที่ขอไป  แต่รถขยะกับไม่มีการมาเก็บจนเจ้าของบ้านต้องลากมาไว้หน้าถนน  เป็นการไม่สมควรที่

ประชาชนต้องมารับผิดชอบโดยการขนขยะไปเองซึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าต้องจัดการบริการสาธารณะ  และประชาชนต้อง

เสียค่าธรรมเนียมรายปี  จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง  และจัดบริการให้ประชาชาชนตาม

ปกติที่ต้องจัดการบริการสาธารณะ  ด้วยความเคารพ

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาชน วันที่ตอบ 2015-12-16 18:07:13 IP : 223.207.250.91[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.