ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองสวัสดิการสังคม

 

 

 

       
    นายเพชรนคร  แสร์กำปัง      
    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    
           
         
  นางทัศมาพร  บุญเป็ง   น.ส.วรรณวิศา  ปิ่นป้อม     
   นักพัฒนาชุมชน   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    
           
     
   
    น.ส.ศิริลักษณ์ หล้าคอม
    คนงานทั่วไปโครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด อบต.นาป่า
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมCopyright © 2012 All Rights Reserved.